معاونت عمران

معاون عمرانی واحد : مهندس علیرضا اسماعیلی

حوزه مدیریت عمرانی این واحد دانشگاهی با استعانت از درگاه ایزد منان و بهره گیری از توانایی های خود در راستای سیاست های دانشگاه ، مقرارات و قوانین را سر لوحه کار های خود قرار داده و همگام با سایر بخشهای واحد با تلاش مضاعف و خدمات صادقانه در راه توسعه همه جانبه دانشگاه آزاد اسلامی گام بر می دارد .

واحد نوپای دماوند طی چند سال تاسیس خود ، احداث و توسعه فضا های علمی و آموزشی ، رفاهی ، خدماتی ، مذهبی و فرهنگی و کارگاهها را جزء اهداف اصلی خود قرار داده است .

 احداث فضاهای آموزشی مختلف ، نشان از سعی و تلاش و حجم بالای برنامه ریزی و سرمایه گزاری مسئولین این واحد دانشگاهی دارد .

بدین جهت بر خود لازم می دانم از تمامی مساعدت ها و راهگشایی های خالصانه همکاران عزیزم بویژه معاونت محترم عمرانی در سازمان مرکزی و همچنین ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند جناب آقای دکتر صفری تشکر نمایم .